S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie
ObecŽehra
Obec Žehra

VZN a smernice

Smernice > 2023

Smernica č. 1/ 2023 O tvorbe znižovaní, zvyšovaní a rušení opravných položiek ako aj odpisovaní pohľadávok

Smernica 1 2023 O tvorbe znižovaní, zvyšovaní a rušení opravných položiek ako aj odpisovaní pohľadávok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,18 kB
Stiahnuté: 106×
Vložené: 13. 4. 2023

SMERNICA č. 2/2023 PRE VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA A OBEH ÚČTOVNÝCH DOKLADOV

Smernica č. 2 _ 2023 postupy účtovania a obeh účtovných dokladov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,82 kB
Stiahnuté: 69×
Vložené: 13. 4. 2023

Smernica č. 3/2023 O poskytovaní cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel

Smernica č. 3 O poskytovani cestovnych náhrad, zasady pre použivanie motorových vozidiel v obci Žehra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,62 kB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 13. 4. 2023

Smernica č. 4_2023 O evidencii odpisovaní a účtovaní majetku v obci Žehra

Smernica č. 4_2023 O evidencii odpisovaní a učtovani majetku v obci Žehra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,47 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 13. 4. 2023

Smernica č.5/2023 O postupe vymáhania pohľadávok obce Žehra

1 Interná smernica obce Žehra o vymáhaní pohľadávok.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 44,48 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 14. 4. 2023

Smernica č. 6/2023 o evidencii a spôsobe účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku

Smernica drobny hmotny majetok.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 79,51 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 11. 5. 2023

Smernica č. 7/2023 o používaní služobných mobilných telefónov

Smernica o používaní služobných mobilných telefónov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 510,5 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 19. 7. 2023

Smernica č. 8/2023 Kľúčový poriadok

Kľúčový poriadok obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,75 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 9. 11. 2023

Smernice > 2022

Smernica č. 1/2022 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Smernica o verejnom obstarávaní.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 976,85 kB
Stiahnuté: 101×
Vložené: 22. 6. 2022

Smernice > 2021

Smernica č.1/2021 O inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

smernica pre vykonanie inventarizácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,62 kB
Stiahnuté: 391×
Vložené: 25. 8. 2021

Smernice > 2018

Smernica č. 2/2014 – o vedení pokladnice

interna-smernica-2014-2-vedenie-pokladnice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,49 kB
Stiahnuté: 1,090×
Vložené: 10. 5. 2018

Smernica o prevádzke služobného mot. vozidla

Smernica o prevádzke a používaní služobného mot. vozidla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,19 MB
Stiahnuté: 1,229×
Vložené: 10. 5. 2018

Smernica č.1/2018 o vybavovaní sťažností a petícií

Smernica č1-2018 o vybavovaní sťažností a petícií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,57 kB
Stiahnuté: 638×
Vložené: 7. 8. 2018

Smernica č. 2/2018 o postupe povinnej osoby pri sprístupňovaní informácií

Smernica č.2-2018 o postupe povinnej osoby pri sprístupňovaní informácií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,11 kB
Stiahnuté: 417×
Vložené: 5. 11. 2018

Smernica č. 3/2018 o používaní elektronickej pošty

Smernica č. 3-2018 o používaní elektronickej pošty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,37 kB
Stiahnuté: 993×
Vložené: 5. 11. 2018

Všeobecne záväzné nariadenia > 2024

Všeobecne záväzné nariadenia > 2023

VZN č. 3/2022 o podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

VZN č. 3-2022 o podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 860,21 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 27. 9. 2023

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska

Dodatok č. 1 k VZN č. 1-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,56 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 9. 11. 2023

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018 O podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce Žehra

Dodatok č. 1 k VZN č. 1-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,45 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 9. 11. 2023

Všeobecne záväzné nariadenia > 2022

VZN č. 2/2021 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov

VZN č. 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 455,48 kB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 8. 3. 2022

VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,57 MB
Stiahnuté: 139×
Vložené: 8. 3. 2022

VZN č. 1/2022 o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb n území obce Žehra

VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce Žehra (1).odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 46,4 kB
Stiahnuté: 80×
Vložené: 4. 8. 2022

VZN č. 2022 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

VZN ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 55,48 kB
Stiahnuté: 75×
Vložené: 4. 8. 2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2021 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov

Dodatok č. 1 k VZN príspevok na stravovanie dôchodcov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,35 kB
Stiahnuté: 83×
Vložené: 4. 8. 2022

VZN č. 1/2016 o ostatných poplatkoch

VZN č. 1-2016 o ostatných poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 432,89 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 2. 12. 2022

Všeobecne záväzné nariadenia > 2019

Dodatok č. 1. k VZN č. 1/2015 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Žehra

Dodatok č.1 k VZN č. 1 2015 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Žehra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,26 kB
Stiahnuté: 282×
Vložené: 7. 8. 2019

Dodatok č. 1. k VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1 k VZN 2-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,69 kB
Stiahnuté: 238×
Vložené: 7. 8. 2019

VZN č.1/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Žehra

VZN č. 1-2019 - zverejnené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,64 MB
Stiahnuté: 276×
Vložené: 15. 11. 2019

VZN č. 4/2019 o zrušení II. Materskej školy, Žehra č. 48

VZN č. 4-2019 zverejnene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,22 MB
Stiahnuté: 236×
Vložené: 15. 11. 2019

Všeobecne záväzné nariadenia > 2018

VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2017

návrh-vzn-o-poplatku-za-komunálny-odpad-a-drobný-stavebný-odpad-na-rok-2017.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 120 kB
Stiahnuté: 521×
Vložené: 10. 5. 2018

Vzn č. 1/2015 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Žehra

vzn-o-verejnom-poriadku-a-dodržiavaní-čistoty-v-obci-Žehra.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 135 kB
Stiahnuté: 833×
Vložené: 10. 5. 2018

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach

Dodatok-č.-1-k-vzn-o-miestnach-daniach.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 41,23 kB
Stiahnuté: 370×
Vložené: 10. 4. 2018

VZN 4/2014 o miestnych daniach

vzn-o-miestnych-daniach-2014.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 158,5 kB
Stiahnuté: 457×
Vložené: 4. 4. 2018

VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,16 MB
Stiahnuté: 393×
Vložené: 10. 5. 2018

VZN č.1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce Žehra

VZN č.1_2018 o podmienkach poskytovania dotácií (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,92 kB
Stiahnuté: 600×
Vložené: 7. 8. 2018

VZN č. 1/2014 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

130813_VZN_KomunalnyOdpad_navrh-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 44,14 kB
Stiahnuté: 376×
Vložené: 4. 4. 2018

VZN č.1/2004 o školskom obvode na území obce Žehra

VZN o školskom obvode na území obce Žehra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 737,75 kB
Stiahnuté: 374×
Vložené: 10. 5. 2018

VZN č.2/2018 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie plagátov počas volebnej kampana

VZN 2-2018 o umiestňovaní volebných plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,41 kB
Stiahnuté: 270×
Vložené: 4. 10. 2018

Ostatné dokumenty > 2024

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Žehra

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Žehra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,16 MB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 21. 2. 2024

Ostatné dokumenty > 2023

Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania predstaviteľov volených orgánov obce Žehra

Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania predstaviteľov volených orgánov obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,54 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 19. 9. 2023

Štatút obce Žehra

Štatút obce Žehra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,68 MB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 19. 9. 2023

Ostatné dokumenty > 2022

Dodatok č. 1 k Štatútu obce Žehra

Dodatok k Štatútu obce.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,83 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 3. 8. 2022

Ostatné dokumenty > 2021

Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania

Dodatok č.1 k Zásadám odmeňovania.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,24 kB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 20. 5. 2021

Ostatné dokumenty > 2019

Rokovací poriadok komisií

Rokovací poriadok - komisie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,4 kB
Stiahnuté: 212×
Vložené: 25. 3. 2019

Štatút krízového štábu obce Žehra

Štatút krízového štábu obce Žehra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,91 MB
Stiahnuté: 229×
Vložené: 25. 3. 2019

Ostatné dokumenty > 2018

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Žehra

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Žehra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 14,81 MB
Stiahnuté: 450×
Vložené: 10. 5. 2018

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Obce Žehra

rokovaci-poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,56 kB
Stiahnuté: 569×
Vložené: 4. 4. 2018

Zásady odmeňovania predstaviteľov volených orgánov obce Žehra

Zásady odmeňovania predstaviteľov volených orgánov obce Žehra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,85 MB
Stiahnuté: 437×
Vložené: 10. 5. 2018

Archív > 2024

VZN obce Žehra č. 1/2023 o verejných vodovodoch a úhradách za odber vody na území obce

VZN č. 1-2023 o verejných vodovodoch a úhradách za odber vody na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 575,65 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 7. 3. 2024

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Žehra

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Žehra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 21. 2. 2024

Archív > 2022

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Zásady-hospodárenia-s-majetkom-obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 129,5 kB
Stiahnuté: 431×
Vložené: 3. 8. 2022

Archív > 2020

VZN č. 1/2020 o verejných vodovodoch a miestnom poplatku za odber vody na území obce

VZN č. 1_2020 o verejných vodovodoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,29 kB
Stiahnuté: 344×
Vložené: 22. 9. 2020

Archív > 2019

Štatút obce

Štatút obce z 13.07.2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,89 MB
Stiahnuté: 291×
Vložené: 25. 3. 2019

Rokova cí poriadok komisií

Rokovaci poriadok komisií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,99 MB
Stiahnuté: 207×
Vložené: 25. 3. 2019

Štatút obce Žehra

Štatút obce Žehra 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 17,64 MB
Stiahnuté: 249×
Vložené: 25. 3. 2019

Štatút obce Žehra

Štatút obce Žehra 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,19 MB
Stiahnuté: 222×
Vložené: 25. 3. 2019

VZN č. 3/2019 o podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

VZN č. 3-2019 zverejnené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,94 MB
Stiahnuté: 278×
Vložené: 15. 11. 2019

Archív > 2018

Smernica č. 1/2013 o používaní služobných mobilných telefónov

smernica-pouzivanie-mobilnych-telefonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,29 kB
Stiahnuté: 1,116×
Vložené: 4. 4. 2018

smernica č.1/2015 o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov

Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,45 MB
Stiahnuté: 494×
Vložené: 10. 5. 2018

VZN 3/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn-o-poplatku-za-ko-a-drobny-stavebny-odpad.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 120,5 kB
Stiahnuté: 298×
Vložené: 4. 4. 2018

VZN o poskytovaní transferov z rozpočtu obce

VZN o poskytovaní transferov z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,68 MB
Stiahnuté: 386×
Vložené: 10. 5. 2018

VZN č. 1/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi

VZN-č.-12013-o-nakladaní-s-obecnými-nájomnými-bytmi.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 68,5 kB
Stiahnuté: 685×
Vložené: 10. 5. 2018

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Dôležité telefónne čísla

VSE - 0800 123 332
SPP - 0850 111 727
PVPS - 052 7873 117
SOS - 112 v tiesni

Kostol Ducha Viatého

Biely klenot
UNESCO

Ponad líniu striech ľudských príbytkov vytŕča v obci Žehra neprehliadnuteľný biely klenot, ktorý vo svojich útrobách ukrýva poklady histórie. Vežu starobylého kostolíka z 13. storočia zakrýva drevená kupola netradičného cibuľovitého tvaru. Práve vďaka prvej písomnej zmienke o tejto stavbe z roku 1245 sa dozvedáme aj o existencii samotnej obce.

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: