Obsah

Rok 2019

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 Stiahnuté: 136x | 25.02.2019

Rozpočet obce Žehra na roky 2019-2021-schválený Stiahnuté: 138x | 20.03.2019

Rok 2018

Návrh rozpočtu obce Žehra na roky 2018 - 2020 príjmy Stiahnuté: 210x | 07.05.2018

Návrh rozpočtu obce Žehra na roky 2018 - 2020 výdavky Stiahnuté: 222x | 07.05.2018

Programový rozpočet na roky 2018-2020 Stiahnuté: 199x | 07.05.2018

Schválený rozpočet PRÍJMY 2018 Stiahnuté: 192x | 29.05.2018

Schválený rozpočet VÝDAJE 2018 Stiahnuté: 205x | 29.05.2018

Rok 2020

Návrh rozpočtu obce Žehra na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 84x | 04.12.2019

Schválený rozpočet obce Žehra na roky 2020-2022 Stiahnuté: 68x | 21.01.2020

Rok 2021

Návrh rozpočtu 2021-2023 Stiahnuté: 13x | 16.03.2021

Schválený rozpočet 202-2023 Stiahnuté: 16x | 16.03.2021

Stránka

  • 1

Rozpočet