Obsah

Rok 2022

Návrh programového rozpočtu na roky 2022-2024 Stiahnuté: 14x | 24.11.2021

Schválený rozpočet obce Žehra na rok 2022 a vyhliadkový na roky 2023 - 2024 Stiahnuté: 7x | 28.12.2021

Rok 2021

Návrh rozpočtu 2021-2023 Stiahnuté: 49x | 16.03.2021

Schválený rozpočet 2021 -2023 Stiahnuté: 55x | 28.12.2021

Rok 2020

Návrh rozpočtu obce Žehra na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 117x | 04.12.2019

Schválený rozpočet obce Žehra na roky 2020-2022 Stiahnuté: 102x | 21.01.2020

Rok 2019

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 Stiahnuté: 168x | 25.02.2019

Rozpočet obce Žehra na roky 2019-2021-schválený Stiahnuté: 167x | 20.03.2019

Rok 2018

Návrh rozpočtu obce Žehra na roky 2018 - 2020 príjmy Stiahnuté: 237x | 07.05.2018

Návrh rozpočtu obce Žehra na roky 2018 - 2020 výdavky Stiahnuté: 252x | 07.05.2018

Programový rozpočet na roky 2018-2020 Stiahnuté: 228x | 07.05.2018

Schválený rozpočet PRÍJMY 2018 Stiahnuté: 227x | 29.05.2018

Schválený rozpočet VÝDAJE 2018 Stiahnuté: 261x | 29.05.2018

Stránka

  • 1

Rozpočet