Obsah

Rok 2019

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 Stiahnuté: 111x | 25.02.2019

Rozpočet obce Žehra na roky 2019-2021-schválený Stiahnuté: 106x | 20.03.2019

Rok 2018

Návrh rozpočtu obce Žehra na roky 2018 - 2020 príjmy Stiahnuté: 185x | 07.05.2018

Návrh rozpočtu obce Žehra na roky 2018 - 2020 výdavky Stiahnuté: 198x | 07.05.2018

Programový rozpočet na roky 2018-2020 Stiahnuté: 173x | 07.05.2018

Schválený rozpočet PRÍJMY 2018 Stiahnuté: 164x | 29.05.2018

Schválený rozpočet VÝDAJE 2018 Stiahnuté: 150x | 29.05.2018

Rok 2020

Návrh rozpočtu obce Žehra na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 54x | 04.12.2019

Schválený rozpočet obce Žehra na roky 2020-2022 Stiahnuté: 40x | 21.01.2020

Stránka

  • 1

Rozpočet