Obsah

Zmluvy

Rok 2022

Zmluva o vykonaní školenia - MOPS Stiahnuté: 13x | 31.03.2022

Zmluva o pripojení VSD č. 24ZVS0000802359B Stiahnuté: 16x | 31.03.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena-Marián Mižigár Stiahnuté: 10x | 28.03.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena-Cyril Pokuta Stiahnuté: 8x | 28.03.2022

Zmluva o zabezpečení zvozu a likvidácie komunálneho odpadu z objektu NKP-Spišský Hrad Stiahnuté: 15x | 28.03.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena-Renáta Ferenčáková Stiahnuté: 8x | 23.03.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena-Michal Cmorej Stiahnuté: 8x | 23.03.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena-Patrik Cmorej Stiahnuté: 8x | 23.03.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena-Štefánia Cmorejová Stiahnuté: 8x | 23.03.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena-Mesto Sp. Vlachy Stiahnuté: 7x | 23.03.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena-Jozef Ozvald Stiahnuté: 7x | 17.03.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena-Peter Kubaško a Terézia Kubašková Stiahnuté: 7x | 16.03.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena-Eva Klembarová Stiahnuté: 8x | 16.03.2022

Zmluva č.173PO/2021 o dodávke pitnej vody Stiahnuté: 16x | 16.03.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena-Mária Cmorejová Stiahnuté: 7x | 14.03.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena-Rastislav Klapáč Stiahnuté: 7x | 14.03.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena-Peter Cmorej Stiahnuté: 7x | 14.03.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena-Anna Pašková Stiahnuté: 9x | 14.03.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena-Peter Janečko Stiahnuté: 6x | 14.03.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena-Emil Janečko Stiahnuté: 6x | 14.03.2022

Stránka