Obsah

Obec Žehra ako vlastník vodovodu  týmto oznamuje občanom, že výsledky z pravidelných analýz pitnej a surovej vody podľa schváleného harmonogramu budú pravidelne zverejňované k nahliadnutiu.