Obsah

Záverečný účet obce

Rok 2018

Správa nezávislého audítora za rok 2017 Stiahnuté: 46x | 09.07.2018

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 Stiahnuté: 40x | 08.08.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2017 Stiahnuté: 64x | 09.07.2018

Rok 2017

Správa nezávislého audítora za rok 2016 Stiahnuté: 35x | 09.07.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2016 Stiahnuté: 44x | 04.04.2018

Rok 2016

záverečný účet účet obce za rok 2015 Stiahnuté: 41x | 04.04.2018

Rok 2015

Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 30x | 09.07.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2014 Stiahnuté: 44x | 09.07.2018

Stránka

  • 1