Obsah

Záverečný účet obce

Rok 2021

Správa nezávislého audítora za rok 2020 Stiahnuté: 11x | 07.07.2021

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020 Stiahnuté: 7x | 07.07.2021

Záverečný účet obce Žehra za rok 2020 Stiahnuté: 8x | 07.07.2021

Rok 2020

Správa nezávislého audítora za rok 2019 Stiahnuté: 31x | 03.02.2021

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019 Stiahnuté: 42x | 06.10.2020

Záverečný účet obce Žehra za rok 2019 Stiahnuté: 44x | 06.10.2020

Rok 2019

Správa nezávislého audítora za rok 2018 Stiahnuté: 88x | 19.08.2019

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018 Stiahnuté: 100x | 04.07.2019

Záverečný účet za rok 2018 Stiahnuté: 99x | 04.07.2019

Rok 2018

Správa nezávislého audítora za rok 2017 Stiahnuté: 204x | 09.07.2018

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 Stiahnuté: 165x | 08.08.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2017 Stiahnuté: 185x | 09.07.2018

Rok 2017

Správa nezávislého audítora za rok 2016 Stiahnuté: 164x | 09.07.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2016 Stiahnuté: 194x | 04.04.2018

Rok 2016

záverečný účet účet obce za rok 2015 Stiahnuté: 161x | 04.04.2018

Rok 2015

Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 173x | 09.07.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2014 Stiahnuté: 173x | 09.07.2018

Stránka

  • 1