Obsah

Záverečný účet obce

Rok 2019

Správa nezávislého audítora za rok 2018 Stiahnuté: 38x | 19.08.2019

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018 Stiahnuté: 39x | 04.07.2019

Záverečný účet za rok 2018 Stiahnuté: 44x | 04.07.2019

Rok 2018

Správa nezávislého audítora za rok 2017 Stiahnuté: 110x | 09.07.2018

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 Stiahnuté: 103x | 08.08.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2017 Stiahnuté: 123x | 09.07.2018

Rok 2017

Správa nezávislého audítora za rok 2016 Stiahnuté: 97x | 09.07.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2016 Stiahnuté: 99x | 04.04.2018

Rok 2016

záverečný účet účet obce za rok 2015 Stiahnuté: 98x | 04.04.2018

Rok 2015

Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 101x | 09.07.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2014 Stiahnuté: 115x | 09.07.2018

Stránka

  • 1