Obsah

Záverečný účet obce

Rok 2021

Správa nezávislého audítora za rok 2020 Stiahnuté: 30x | 07.07.2021

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020 Stiahnuté: 18x | 07.07.2021

Záverečný účet obce Žehra za rok 2020 Stiahnuté: 25x | 07.07.2021

Rok 2020

Správa nezávislého audítora za rok 2019 Stiahnuté: 54x | 03.02.2021

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019 Stiahnuté: 53x | 06.10.2020

Záverečný účet obce Žehra za rok 2019 Stiahnuté: 65x | 06.10.2020

Rok 2019

Správa nezávislého audítora za rok 2018 Stiahnuté: 111x | 19.08.2019

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018 Stiahnuté: 115x | 04.07.2019

Záverečný účet za rok 2018 Stiahnuté: 116x | 04.07.2019

Rok 2018

Správa nezávislého audítora za rok 2017 Stiahnuté: 228x | 09.07.2018

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 Stiahnuté: 179x | 08.08.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2017 Stiahnuté: 209x | 09.07.2018

Rok 2017

Správa nezávislého audítora za rok 2016 Stiahnuté: 202x | 09.07.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2016 Stiahnuté: 208x | 04.04.2018

Rok 2016

záverečný účet účet obce za rok 2015 Stiahnuté: 179x | 04.04.2018

Rok 2015

Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 189x | 09.07.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2014 Stiahnuté: 187x | 09.07.2018

Stránka

  • 1