Obsah

Záverečný účet obce

Rok 2020

Správa nezávislého audítora za rok 2019 Stiahnuté: 5x | 03.02.2021

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019 Stiahnuté: 17x | 06.10.2020

Záverečný účet obce Žehra za rok 2019 Stiahnuté: 14x | 06.10.2020

Rok 2019

Správa nezávislého audítora za rok 2018 Stiahnuté: 66x | 19.08.2019

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018 Stiahnuté: 75x | 04.07.2019

Záverečný účet za rok 2018 Stiahnuté: 77x | 04.07.2019

Rok 2018

Správa nezávislého audítora za rok 2017 Stiahnuté: 154x | 09.07.2018

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 Stiahnuté: 141x | 08.08.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2017 Stiahnuté: 158x | 09.07.2018

Rok 2017

Správa nezávislého audítora za rok 2016 Stiahnuté: 134x | 09.07.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2016 Stiahnuté: 142x | 04.04.2018

Rok 2016

záverečný účet účet obce za rok 2015 Stiahnuté: 135x | 04.04.2018

Rok 2015

Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 146x | 09.07.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2014 Stiahnuté: 150x | 09.07.2018

Stránka

  • 1