Obsah

Záverečný účet obce

Rok 2019

Správa nezávislého audítora za rok 2018 Stiahnuté: 31x | 19.08.2019

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018 Stiahnuté: 28x | 04.07.2019

Záverečný účet za rok 2018 Stiahnuté: 34x | 04.07.2019

Rok 2018

Správa nezávislého audítora za rok 2017 Stiahnuté: 98x | 09.07.2018

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 Stiahnuté: 92x | 08.08.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2017 Stiahnuté: 116x | 09.07.2018

Rok 2017

Správa nezávislého audítora za rok 2016 Stiahnuté: 87x | 09.07.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2016 Stiahnuté: 91x | 04.04.2018

Rok 2016

záverečný účet účet obce za rok 2015 Stiahnuté: 88x | 04.04.2018

Rok 2015

Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 85x | 09.07.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2014 Stiahnuté: 95x | 09.07.2018

Stránka

  • 1