Obsah

Záverečný účet obce

Rok 2018

Správa nezávislého audítora za rok 2017 Stiahnuté: 59x | 09.07.2018

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 Stiahnuté: 53x | 08.08.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2017 Stiahnuté: 76x | 09.07.2018

Rok 2017

Správa nezávislého audítora za rok 2016 Stiahnuté: 47x | 09.07.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2016 Stiahnuté: 56x | 04.04.2018

Rok 2016

záverečný účet účet obce za rok 2015 Stiahnuté: 52x | 04.04.2018

Rok 2015

Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 42x | 09.07.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2014 Stiahnuté: 56x | 09.07.2018

Stránka

  • 1