Obsah

Záverečný účet obce

Rok 2019

Správa nezávislého audítora za rok 2018 Stiahnuté: 58x | 19.08.2019

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018 Stiahnuté: 62x | 04.07.2019

Záverečný účet za rok 2018 Stiahnuté: 68x | 04.07.2019

Rok 2018

Správa nezávislého audítora za rok 2017 Stiahnuté: 135x | 09.07.2018

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 Stiahnuté: 131x | 08.08.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2017 Stiahnuté: 147x | 09.07.2018

Rok 2017

Správa nezávislého audítora za rok 2016 Stiahnuté: 122x | 09.07.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2016 Stiahnuté: 120x | 04.04.2018

Rok 2016

záverečný účet účet obce za rok 2015 Stiahnuté: 126x | 04.04.2018

Rok 2015

Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 131x | 09.07.2018

Záverečný účet obce Žehra za rok 2014 Stiahnuté: 139x | 09.07.2018

Rok 2020

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019 Stiahnuté: 7x | 06.10.2020

Záverečný účet obce Žehra za rok 2019 Stiahnuté: 6x | 06.10.2020

Stránka

  • 1