Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26.03.2018

O2018/3

Objednávame si u Vás kamenivo a prepravu. Množstvo a frakcia podľa potreby na rok 2018

0,00 EUR

JOGA spol. s r.o.

Obec Žehra

26.03.2018

O2018/1

Objednávame si u Vás dodanie plastovej nádrže na základe oznámenia o výsledku verejného obstarávania

14 112,00 EUR

MIVA, Mlynská 1323/13, 05311 Smižany

Obec Žehra

26.03.2018

O2018/4

Objednávame si u Vás zemné práce pri pokláde platových žump s pokládkou a pobetonovaním.

Neuvedené

Jozef Kurilla, 91, 05351 Richnava

Obec Žehra

26.03.2018

O2018/2

Objednávame si u Vás na 14.03.2018 prepravu plastovej nádrže z firmy MIVA, Mlynská 1323/13 Smižany d

0,00 EUR

POLTRANS – SK s.r.o., Južná, 05201 Spišské Tomášovce

Obec Žehra

26.03.2018

O2018/5

Objednávame si u Vás kamenivo nnožstvo a frakcia podľa potreby na rok 2018

0,00 EUR

KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, 96001 Zvolen

Obec Žehra

26.03.2018

O2018/6

Objednávame si u Vás prepajacie a odtokové potrubie k dodaným nádržiam.

0,00 EUR

MIVA, Mlynská 1323/13, 05311 Smižany

Obec Žehra

30.05.2018

O2018/7

Objednávame si u Vás znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti k nájmu po

0,00 EUR

Ing. Stanislav Hanula, Vajanského 652, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Žehra

30.05.2018

O2018/8

Objednávame si u Vás služby dojednané v cenovej ponuke č. CP-2018-01-C8571-1

0,00 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Žehra

30.05.2018

O2018/9

Objednávame si u Vás tento materiál na odvod dažďovej vody podľa potreby na osade Dreveník v obci Že

0,00 EUR

MIVA, Mlynská 1323/13, 05311 Smižany

Obec Žehra

30.05.2018

O2018/10

Objednávame si u Vás opravu STL plynovodu na mieste prípojky Žehra 165

0,00 EUR

SPP Bratislava

Obec Žehra

30.05.2018

O2018/11

Objednávame si u Vás opravu kalových čerpadiel podľa dohodnutej sumy

150,60 EUR

Pumpeg, Budovateľska 50, 080 01 Prešov

Obec Žehra

30.05.2018

O2018/12

Objednávame si u Vás revíznu šachtu podľa výberu.

0,00 EUR

MIVA, Mlynská 1323/13, 05311 Smižany

Obec Žehra

11.07.2018

O2018/13

Objednávame u Vás vypracovanie odborného posudku strategického dokumentu, kt. je územnoplánovacia do

900,00 EUR

Urban Pro, s.r.o., Okružná, 05801 Poprad

Obec Žehra

11.07.2018

O2018/14

Objednávame si u Vás poklop na kanalizačnú šachtu podľa výberu.

0,00 EUR

MIVA, Mlynská 1323/13, 05311 Smižany

Obec Žehra

20.08.2018

O2018/15

Objednávame si u Vás tento materiál na opravu vodovodu na osade Dreveník

0,00 EUR

MIVA, Mlynská 1323/13, 05311 Smižany

Obec Žehra

20.08.2018

O2018/16

Objednávame si u Vás deratizáciu na osade Dreveník

0,00 EUR

Ing.František Vraník - BIOFER združenie, Jánošíkova 5352, 08001 Prešov

Obec Žehra

20.08.2018

O2018/17

Objednávame si u Vás vývoz skla zo zberných nádob v obci Žehra.

0,00 EUR

Brantner Nova, s.r.o.

Obec Žehra

09.10.2018

O2018/18

Objednávame si u Vás opravu a rozšírenie siete verejného osvetlenia na základe oznámenia o výsledku

5 956,30 EUR

ZAHY s.r.o.

Obec Žehra

09.10.2018

O2018/19

Objednávame si u Vás vypracovanie podkladov pre žiadosť o dotáciu na územný plán obce Žehra.

200,00 EUR

Kunák Ján, Ing., Mierová 1107, 06401 Stará Ľubovňa

Obec Žehra

09.10.2018

O2018/20

Objednávame si u Vás kompletnú realizáciu postupov verejného obstarávania na uskutočnenie prác s náz

500,00 EUR

ArtComp,s.r.o., Partizánska 35, 05501 Margecany

Obec Žehra

09.10.2018

O2018/21

Objednávame si u Vás dodanie a dovoz betónu podľa potreby.

0,00 EUR

Slovak Ingeniering s.r.o., Masarykova, 08001 Prešov

Obec Žehra

04.03.2019

O2018/22

Objednávame si u Vás výstavbu kamerového systému v obci Žehra na základe oznámenia o výsledku VO zo

24 988,56 EUR

POLYREM s.r.o., Pod horou, 04016 Košice

Obec Žehra

04.03.2019

O2018/23

Objednávame si u Vás šachtové poklopy podľa výberu 3ks PVC koleno DN 315 - 1ks

0,00 EUR

MIVA, Mlynská 1323/13, 05311 Smižany

Obec Žehra

04.03.2019

O2018/24

Objednávame si u Vás vývoz skla zo zberných nádob v obci Žehra.

0,00 EUR

Brantner Nova, s.r.o.

Obec Žehra

04.03.2019

O2018/25

Objednávame si u Vás projekt. dokum. exist. stavby "Zameranie objektu Občerstvenia" a projektovú dok

500,00 EUR

ATELIER - Projektové združenie, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Žehra

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: