Obsah

Celoplošné testovanie 2020

Obecný úrad ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali pri príprave a bezproblémovej realizácií 1. a 2. kola celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Veľké ďakujem patrí celému testovaciemu tímu, príslušníkom OS SR, PZ SR a občanom za ich zodpovednosť a trpezlivosť.