Obsah

Zmluvy

Rok 2017

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov – 1/2017 Stiahnuté: 199x | 10.04.2018

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Stiahnuté: 159x | 10.04.2018

Zmluva o úvere č. 800/246/2017 Stiahnuté: 173x | 10.04.2018

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP 2017 000733 001 11 – 20 str. Stiahnuté: 190x | 04.04.2018

Zmluva o spolupráci – USVRK-OIP-2017 000 733 001 1-10 str Stiahnuté: 153x | 04.04.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej KZ na kúpu bytov Stiahnuté: 118x | 04.04.2018

Dodatok č.3 k Zmluve o budúcej KZ na kúpu bytov Stiahnuté: 116x | 04.04.2018

Dodatok č.2 k Zmluve o budúcej KZ na kúpu bytov Stiahnuté: 122x | 04.04.2018

Kúpna zmluva-WORKTEX LUIS chránená dielňa s.r.o. Stiahnuté: 151x | 01.12.2017

Nájomná zmluva Stiahnuté: 114x | 07.02.2017

Rok 2016

Nájomná zmluva č. 173/7 Stiahnuté: 21x | 16.04.2021

Nájomná zmluva č. 172/7 Stiahnuté: 20x | 16.04.2021

Ročná zmluva-Ekover Stiahnuté: 105x | 10.11.2018

Zmluva o dielo Komunitný plán 2016-2022 Stiahnuté: 111x | 07.11.2018

Zmluva o dielo PHSR 2016-2022 Stiahnuté: 106x | 07.11.2018

Rok 2015

Nájomná zmluva č. 171/7 Stiahnuté: 19x | 16.04.2021

Nájomná zmluva č. 175/3 Stiahnuté: 19x | 16.04.2021

Nájomná zmluva č. 173/8 Stiahnuté: 19x | 16.04.2021

Nájomná zmluva Stiahnuté: 121x | 10.11.2018

Stránka