Obsah

Zmluvy

Rok 2017

Zmluva-dodatok o servisnom prenájme rohoží Stiahnuté: 126x | 10.11.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A2826216a Stiahnuté: 159x | 10.11.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 087523 Stiahnuté: 115x | 10.11.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 179x | 10.11.2018

Zmluva o dielo- projekt komunitné centrum Stiahnuté: 135x | 10.11.2018

Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka Stiahnuté: 187x | 10.11.2018

Zmluva o dielo-VO Stiahnuté: 122x | 10.11.2018

Zmluva o spolupráci TSP1 Stiahnuté: 129x | 07.11.2018

Zmluva o spolupráci TSP Stiahnuté: 174x | 07.11.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 116x | 07.11.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 121x | 07.11.2018

Zmluva o poskytovaní služieb Stiahnuté: 174x | 10.04.2018

Kúpna zmluva – Dodávka odevov MOPS Stiahnuté: 303x | 10.04.2018

Zmluva č. 0139-PRB/2017 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti Stiahnuté: 167x | 10.04.2018

Zmluva č. 0138-PRB/2017 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov Stiahnuté: 199x | 10.04.2018

Dodatok ku Kúpnej zmluve Albína Mižigárová Stiahnuté: 137x | 10.04.2018

Zmluva k projektovej dokumentácii Kanalizácia a ČOV Stiahnuté: 247x | 10.04.2018

Kúpna zmluva Albina Mižigárová Stiahnuté: 188x | 10.04.2018

Dodatok ku Kúpnej zmluve Albina Mižigárová Stiahnuté: 136x | 10.04.2018

Kúpna zmluva Alžbeta Pokutová Stiahnuté: 169x | 10.04.2018

Stránka