Obsah

Zmluvy

Rok 2018

Dohoda o zániku zmluvy o poskytovaní právnych služieb Stiahnuté: 188x | 11.12.2018

Rámcová zmluva Ekover 2019-2028 Stiahnuté: 155x | 11.12.2018

Kúpno predajná zmluva Multicar Stiahnuté: 188x | 11.12.2018

Dodatok č.6 k Zmluve o budúcej KZ na kúpu bytov Stiahnuté: 144x | 29.11.2018

Dodatok č.5 k Zmluve o budúcej KZ na kúpu bytov Stiahnuté: 152x | 29.11.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku 18_44_50j_57 Stiahnuté: 135x | 13.11.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku 18_44_51A2_20 Stiahnuté: 142x | 13.11.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku 18_44_052_534 Stiahnuté: 124x | 13.11.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku 18_44_054_39 Stiahnuté: 116x | 13.11.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku 18_44_50j_36 Stiahnuté: 124x | 13.11.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku 18_44_052_88 Stiahnuté: 132x | 13.11.2018

Kúpna zmluva-Chovancová Stiahnuté: 139x | 07.11.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A4380251 Stiahnuté: 187x | 07.11.2018

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA Stiahnuté: 150x | 31.10.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov - MADE s.r.o. Stiahnuté: 121x | 04.10.2018

Zmluva o spolupráci - NP-Podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK II. Stiahnuté: 164x | 01.10.2018

Zmluva o spolupráci - NP-Podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK I. Stiahnuté: 195x | 01.10.2018

Zmluva o certifikáte SSL Stiahnuté: 147x | 27.08.2018

Zmluva o dielo-Prístupové komunikácie Stiahnuté: 146x | 22.08.2018

Zmluva o poskytnutí služieb Stiahnuté: 177x | 22.08.2018

Stránka