Obsah

Zmluvy

Rok 2019

Zmluva o zabezpečení zvozu a likvidácie komunálneho odpadu č. 1/2019-Domovina n.o. Stiahnuté: 259x | 30.04.2019

Kúpna zmluva č.1/2019 - Unistav Teplička s.r.o. Stiahnuté: 201x | 30.04.2019

Zmluva o predaji motorového vozidla č. 100/2019 Stiahnuté: 170x | 25.04.2019

Dohoda UPSVaR č, 19/44/052/292 Stiahnuté: 120x | 16.04.2019

Mandátna zmluva - PO a BOZP Stiahnuté: 140x | 20.03.2019

Kúpna zmluva č. 2390373862 - O2 Stiahnuté: 125x | 06.03.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - O2 Stiahnuté: 111x | 06.03.2019

Dohoda UPSVaR č. 19/44/50j/2/NS2019 Stiahnuté: 150x | 06.02.2019

Dohoda UPSVaR č. 19/44/052/34 Stiahnuté: 149x | 06.02.2019

Dohoda UPSVaR č. 19/44/054/1 Stiahnuté: 203x | 05.02.2019

Dodatok č. 1 ku kúpno predajnej zmluve-Chovancová Stiahnuté: 140x | 22.01.2019

Rok 2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb A10980559 Stiahnuté: 186x | 16.07.2019

Zmluva - ENVI-PAK č. VSN2310201802 Stiahnuté: 156x | 22.01.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 087523 Stiahnuté: 133x | 28.12.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018-000768-107 Stiahnuté: 138x | 28.12.2018

Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č.17-2019 Stiahnuté: 151x | 28.12.2018

Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy Stiahnuté: 199x | 28.12.2018

Súhlas s uzatváraním zmlúv o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 180x | 28.12.2018

Príloha č. 1. Dodatku k Zmluve z 11.02.2015 Stiahnuté: 151x | 28.12.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb a právnom zastupovaní Stiahnuté: 276x | 19.12.2018

Stránka