Obsah

Zmluvy

Rok 2019

Zmluva o výpožičke Stiahnuté: 108x | 24.06.2019

Zmluva o poskytnutí NFP - MOPS II. Stiahnuté: 114x | 14.06.2019

Kúpna zmluva - Slovak Telekom Stiahnuté: 114x | 23.05.2019

Zmluva o pripojení - VSD Stiahnuté: 143x | 21.05.2019

Zmluva o poskytovaní osobitných zliav - Orange Stiahnuté: 121x | 16.05.2019

Dohoda k zmluve o poskytovaní verejných služieb A2826216 Stiahnuté: 155x | 16.05.2019

Dohoda o predčasnom ukončení - Orange 4G Stiahnuté: 135x | 16.05.2019

Súhlas s uzatváraním zmlúv o poskytovaní verejných služieb - Orange Stiahnuté: 115x | 16.05.2019

Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom Stiahnuté: 133x | 16.05.2019

Zmluva PZP č. 805 000 0689/10862 Stiahnuté: 98x | 13.05.2019

Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP Stiahnuté: 132x | 13.05.2019

Návrh poistnej zmluvy-havarijné poistenie Stiahnuté: 130x | 30.04.2019

Návrh poistnej zmluvy- PZP Stiahnuté: 109x | 30.04.2019

Zmluva o autokredite č. 1031872 Stiahnuté: 151x | 30.04.2019

Dohoda o elektronickej forme právnych úkonov Stiahnuté: 120x | 30.04.2019

Zmluva o zabezpečení zvozu a likvidácie komunálneho odpadu - SNM - Sp. hrad Stiahnuté: 134x | 30.04.2019

Zmluva o zabezpečení zvozu a likvidácie komunálneho odpadu č. 1/2019-Domovina n.o. Stiahnuté: 255x | 30.04.2019

Kúpna zmluva č.1/2019 - Unistav Teplička s.r.o. Stiahnuté: 192x | 30.04.2019

Zmluva o predaji motorového vozidla č. 100/2019 Stiahnuté: 161x | 25.04.2019

Dohoda UPSVaR č, 19/44/052/292 Stiahnuté: 115x | 16.04.2019

Stránka