Obsah

Zmluvy

Rok 2021

Zmluva č. 99/2 o dodávke pitnej vody Stiahnuté: 7x | 25.11.2021

Zmluva č. 56 o dodávke pitnej vody Stiahnuté: 4x | 23.11.2021

Zmluva o prevádzke inf. platformy Smart INFO Stiahnuté: 15x | 12.10.2021

Zmluva o poskytnutí služieb č. 39/2021/ŽoNFP Stiahnuté: 18x | 07.10.2021

Zmluva o pripojení VSD č. 24ZVS0000800703W Stiahnuté: 13x | 30.09.2021

Dodatok č.4 k Licenčnej zmluve U1779/2013 Stiahnuté: 16x | 28.09.2021

Zmluva o dodávke plynu - SPP Stiahnuté: 16x | 22.09.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 19x | 16.09.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telecom - výpoveď Stiahnuté: 18x | 16.09.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2020/0015579-118 Stiahnuté: 18x | 16.09.2021

Zmluva o poskytnutí stravovania Stiahnuté: 22x | 06.09.2021

Zmluva o poskytovaní právnych služieb Stiahnuté: 16x | 06.09.2021

Zmluva o dodaní služieb Stiahnuté: 21x | 31.08.2021

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 16x | 31.08.2021

Dohoda o ukončení zmluvy č. 188 Stiahnuté: 23x | 31.08.2021

Zmluva č. 34/PO Stiahnuté: 78x | 30.08.2021

Zmluva č. 93/2 o dodávke pitnej vody Stiahnuté: 25x | 25.08.2021

Zmluva č. 93/1 o dodávke pitnej vody Stiahnuté: 19x | 25.08.2021

Zmluva č. 57 o dodávke pitnej vody Stiahnuté: 20x | 12.07.2021

Zmluva o poskytnutí poradensko konzultačných služieb Stiahnuté: 36x | 07.07.2021

Stránka