Obsah

Zmluvy

Rok 2020

Záložná zmluva č. 0138-PRB/2017/Z Stiahnuté: 4x | 08.01.2020

Rok 2019

Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 17/2020 Stiahnuté: 2x | 30.12.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov č. 11/2014-ZSS Stiahnuté: 4x | 19.12.2019

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných a dôveryhodných služieb Stiahnuté: 5x | 25.11.2019

Dodatok k dohode o integračnom zámere Stiahnuté: 17x | 23.10.2019

Zmluva o spolupráci - NPTSP č. USVRK-OIP-2019_001673-146 Stiahnuté: 17x | 28.10.2019

Zmluva o spolupráci - NPTSP č. USVRK-OIP-2019_001673-146 Stiahnuté: 19x | 28.10.2019

Zmluva o pripojení na CUET Stiahnuté: 13x | 23.10.2019

Dohoda UPSVaR č, 19/44/052/734 Stiahnuté: 20x | 20.09.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2019 Stiahnuté: 34x | 12.08.2019

Dohoda UPSVaR č. 19/44/052/525 Stiahnuté: 34x | 06.08.2019

Záložná zmluva č. 800/246/2017 Stiahnuté: 53x | 15.07.2019

Zmluva č. ZD 120626034001 o PZS Stiahnuté: 25x | 28.06.2019

Dodatok č. 1 k zmluve so ŠFRB Stiahnuté: 26x | 28.06.2019

Zmluva o výpožičke Stiahnuté: 30x | 24.06.2019

Zmluva o poskytnutí NFP - MOPS II. Stiahnuté: 38x | 14.06.2019

Kúpna zmluva - Slovak Telekom Stiahnuté: 41x | 23.05.2019

Zmluva o pripojení - VSD Stiahnuté: 56x | 21.05.2019

Zmluva o poskytovaní osobitných zliav - Orange Stiahnuté: 46x | 16.05.2019

Dohoda k zmluve o poskytovaní verejných služieb A2826216 Stiahnuté: 42x | 16.05.2019

Stránka