Obsah

Zmluvy

Rok 2021

Kúpna zmluva - Záhradník Stiahnuté: 1x | 04.03.2021

Kúpna zmluva - Mačák Stiahnuté: 4x | 02.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi Stiahnuté: 1x | 01.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - Mepos Stiahnuté: 1x | 01.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb-Mepos Stiahnuté: 17x | 09.02.2021

Zmluva o dodávke pitnej vody č. 188 Stiahnuté: 8x | 09.02.2021

Zmluva o dodávke pitnej vody č. 100 Stiahnuté: 4x | 09.02.2021

Zmluva o dodávke pitnej vody č. 87 Stiahnuté: 4x | 09.02.2021

Zmluva o dodávke pitnej vody č. 64 Stiahnuté: 4x | 09.02.2021

Zmluva o dodávke pitnej vody č. 12/PO Stiahnuté: 5x | 09.02.2021

Kúpna zmluva - Pokuta Stiahnuté: 8x | 04.02.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 261/2021 Stiahnuté: 6x | 01.02.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 6x | 29.01.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov č. 11/2014-ZSS Stiahnuté: 6x | 12.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb č. 44/2020/PM Stiahnuté: 10x | 12.01.2021

Rok 2020

Zmluva o zabezpečení zvozu a likvidácie komunálneho odpadu č. 1/2021-Domovina n.o. Stiahnuté: 7x | 30.12.2020

Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 17/2021 Stiahnuté: 11x | 22.12.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom Stiahnuté: 9x | 18.12.2020

Zmluva o výpožičke Stiahnuté: 17x | 14.12.2020

Zmluva o prenájme priestorov ACS-Mikuláš Stiahnuté: 6x | 04.12.2020

Stránka