Obsah

Zmluvy

Rok 2019

Dohoda UPSVaR č. 19/44/50j/2/NS2019 Stiahnuté: 4x | 06.02.2019

Dohoda UPSVaR č. 19/44/052/34 Stiahnuté: 4x | 06.02.2019

Dohoda UPSVaR č. 19/44/054/1 Stiahnuté: 5x | 05.02.2019

Dodatok č. 1 ku kúpno predajnej zmluve-Chovancová Stiahnuté: 16x | 22.01.2019

Rok 2018

Zmluva - ENVI-PAK č. VSN2310201802 Stiahnuté: 11x | 22.01.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018-000768-107 Stiahnuté: 4x | 28.12.2018

Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č.17-2019 Stiahnuté: 9x | 28.12.2018

Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy Stiahnuté: 13x | 28.12.2018

Súhlas s uzatváraním zmlúv o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 10x | 28.12.2018

Príloha č. 1. Dodatku k Zmluve z 11.02.2015 Stiahnuté: 8x | 28.12.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní právnych služieb A10980559 Stiahnuté: 5x | 28.12.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb a právnom zastupovaní Stiahnuté: 24x | 19.12.2018

Dohoda o zániku zmluvy o poskytovaní právnych služieb Stiahnuté: 25x | 11.12.2018

Rámcová zmluva Ekover 2019-2028 Stiahnuté: 15x | 11.12.2018

Kúpno predajná zmluva Multicar Stiahnuté: 16x | 11.12.2018

Dodatok č.6 k Zmluve o budúcej KZ na kúpu bytov Stiahnuté: 16x | 29.11.2018

Dodatok č.5 k Zmluve o budúcej KZ na kúpu bytov Stiahnuté: 15x | 29.11.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku 18_44_50j_57 Stiahnuté: 16x | 13.11.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku 18_44_51A2_20 Stiahnuté: 18x | 13.11.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku 18_44_052_534 Stiahnuté: 17x | 13.11.2018

Stránka