Obsah

Zmluvy

Rok 2022

Zmluva o zabezpečení zvozu a likvidácie komunálneho odpadu č. 1/2022-Domovina n.o. Stiahnuté: 4x | 21.01.2022

Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 17/2022 Stiahnuté: 6x | 18.01.2022

Zmluva č.40 o dodávke pitnej vody Stiahnuté: 5x | 18.01.2022

Rok 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve č. 11/2014-ZSS Stiahnuté: 9x | 21.12.2021

Kúpna zmluva - Telekom Stiahnuté: 7x | 13.12.2021

Zmluva č. 162 o dodávke pitnej vody Stiahnuté: 11x | 03.12.2021

Zmluva č. 99/2 o dodávke pitnej vody Stiahnuté: 15x | 25.11.2021

Zmluva č. 56 o dodávke pitnej vody Stiahnuté: 11x | 23.11.2021

Zmluva o prevádzke inf. platformy Smart INFO Stiahnuté: 25x | 12.10.2021

Zmluva o poskytnutí služieb č. 39/2021/ŽoNFP Stiahnuté: 25x | 07.10.2021

Zmluva o pripojení VSD č. 24ZVS0000800703W Stiahnuté: 21x | 30.09.2021

Dodatok č.4 k Licenčnej zmluve U1779/2013 Stiahnuté: 25x | 28.09.2021

Zmluva o dodávke plynu - SPP Stiahnuté: 22x | 22.09.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 29x | 16.09.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telecom - výpoveď Stiahnuté: 27x | 16.09.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2020/0015579-118 Stiahnuté: 28x | 16.09.2021

Zmluva o poskytnutí stravovania Stiahnuté: 31x | 06.09.2021

Zmluva o poskytovaní právnych služieb Stiahnuté: 26x | 06.09.2021

Zmluva o dodaní služieb Stiahnuté: 28x | 31.08.2021

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 23x | 31.08.2021

Stránka