Obsah

Zmluvy

Rok 2021

Dodatok č.4 k Licenčnej zmluve U1779/2013 Stiahnuté: 0x | 28.09.2021

Zmluva o dodávke plynu - SPP Stiahnuté: 2x | 22.09.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 3x | 16.09.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telecom - výpoveď Stiahnuté: 3x | 16.09.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2020/0015579-118 Stiahnuté: 3x | 16.09.2021

Zmluva o poskytovaní právnych služieb Stiahnuté: 4x | 06.09.2021

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 6x | 31.08.2021

Dohoda o ukončení zmluvy č. 188 Stiahnuté: 7x | 31.08.2021

Zmluva č. 34/PO Stiahnuté: 65x | 30.08.2021

Zmluva č. 93/2 o dodávke pitnej vody Stiahnuté: 9x | 25.08.2021

Zmluva č. 93/1 o dodávke pitnej vody Stiahnuté: 5x | 25.08.2021

Zmluva č. 57 o dodávke pitnej vody Stiahnuté: 8x | 12.07.2021

Zmluva o poskytnutí poradensko konzultačných služieb Stiahnuté: 25x | 07.07.2021

Zmluva o poskytovaní právnych služieb Stiahnuté: 21x | 01.07.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2020 Stiahnuté: 18x | 15.06.2021

Zmluva o zabezpečení zvozu a likvidácie komunálneho odpadu č. SNM-SML-INÉ-2021/343-NKP Spišský hrad Stiahnuté: 62x | 09.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie s prostriedkov DPO č. 3210836 Stiahnuté: 31x | 17.05.2021

Dohoda o spolupráci - Domovina n. o. Stiahnuté: 22x | 04.05.2021

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci Stiahnuté: 38x | 30.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Stiahnuté: 32x | 30.04.2021

Stránka