Obsah

Zmluvy

Rok 2019

Zmluva o výpožičke Stiahnuté: 1x | 24.06.2019

Zmluva o poskytnutí NFP - MOPS II. Stiahnuté: 5x | 14.06.2019

Kúpna zmluva - Slovak Telekom Stiahnuté: 9x | 23.05.2019

Zmluva o pripojení - VSD Stiahnuté: 12x | 21.05.2019

Zmluva o poskytovaní osobitných zliav - Orange Stiahnuté: 9x | 16.05.2019

Dohoda k zmluve o poskytovaní verejných služieb A2826216 Stiahnuté: 9x | 16.05.2019

Dohoda o predčasnom ukončení - Orange 4G Stiahnuté: 9x | 16.05.2019

Súhlas s uzatváraním zmlúv o poskytovaní verejných služieb - Orange Stiahnuté: 10x | 16.05.2019

Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom Stiahnuté: 10x | 16.05.2019

Kúpna zmluva č. 2390373862 - O2 Stiahnuté: 10x | 06.03.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - O2 Stiahnuté: 17x | 06.03.2019

Zmluva PZP č. 805 000 0689/10862 Stiahnuté: 13x | 13.05.2019

Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP Stiahnuté: 14x | 13.05.2019

Návrh poistnej zmluvy-havarijné poistenie Stiahnuté: 20x | 30.04.2019

Návrh poistnej zmluvy- PZP Stiahnuté: 17x | 30.04.2019

Zmluva o autokredite č. 1031872 Stiahnuté: 14x | 30.04.2019

Dohoda o elektronickej forme právnych úkonov Stiahnuté: 17x | 30.04.2019

Zmluva o zabezpečení zvozu a likvidácie komunálneho odpadu - SNM - Sp. hrad Stiahnuté: 14x | 30.04.2019

Zmluva o zabezpečení zvozu a likvidácie komunálneho odpadu č. 1/2019-Domovina n.o. Stiahnuté: 22x | 30.04.2019

Kúpna zmluva č.1/2019 - Unistav Teplička s.r.o. Stiahnuté: 21x | 30.04.2019

Stránka