Obsah

Zmluvy

Rok 2020

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci Stiahnuté: 2x | 16.09.2020

Dohoda UPSVaR č, 20/44/054/279 Stiahnuté: 6x | 02.09.2020

Zmluva o úrazovom poistení zamestnancov počas projektu Stiahnuté: 3x | 02.09.2020

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci Stiahnuté: 8x | 05.08.2020

Zmluva o prenájme priestorov 1 Stiahnuté: 9x | 09.07.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 1-V/2020 Stiahnuté: 20x | 09.07.2020

Dohoda o skončení nájomnej zmluvy-Ing. Miloš Kočiš Stiahnuté: 25x | 16.06.2020

Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí č. VP/54/20/00242 Stiahnuté: 19x | 18.05.2020

Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí č. VP/54/20/00241 Stiahnuté: 21x | 18.05.2020

Nájomná zmluva č. NZ_T200262 Stiahnuté: 20x | 13.05.2020

Nájomná zmluva č. NZ_T200261 Stiahnuté: 22x | 12.05.2020

Nájomná zmluva-Ing. Miloš Kočiš Stiahnuté: 23x | 07.05.2020

Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi Stiahnuté: 29x | 07.05.2020

Kúpna zmluva č. 32/2020 Stiahnuté: 20x | 05.05.2020

Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí č. VP/54/20/00147 Stiahnuté: 26x | 15.04.2020

Dohoda o použití súkromného mot. vozidla Stiahnuté: 7x | 09.04.2020

Zmluva o prenájme 55AM00005567 Stiahnuté: 15x | 08.04.2020

Zmluva o výpožičke KRHZ-KE-VO-203/2020 Stiahnuté: 23x | 01.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie s prostriedkov DPO č. 1420 502 Stiahnuté: 37x | 01.04.2020

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. SNM-SML-NZ-2020/386 Stiahnuté: 44x | 01.04.2020

Stránka