Obsah

Zmluvy

Rok 2020

Dohoda v súvislosti s uzatvorenými zmluvami-Unistav Teplička sro Stiahnuté: 1x | 19.11.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie č. MA-15-11-2020-SK Stiahnuté: 6x | 12.11.2020

Nájomná zmluva OZ Nová Žehra Stiahnuté: 7x | 30.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Stiahnuté: 7x | 29.10.2020

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2020/0015579-118 Stiahnuté: 14x | 28.10.2020

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci Stiahnuté: 4x | 28.10.2020

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci Stiahnuté: 14x | 16.09.2020

Dohoda UPSVaR č, 20/44/054/279 Stiahnuté: 25x | 02.09.2020

Zmluva o úrazovom poistení zamestnancov počas projektu Stiahnuté: 14x | 02.09.2020

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci Stiahnuté: 19x | 05.08.2020

Výpoveď zmluvy o právnom zastupovaní a poskytovaní právnych služieb Stiahnuté: 1x | 04.08.2020

Zmluva o prenájme priestorov 1 Stiahnuté: 19x | 09.07.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 1-V/2020 Stiahnuté: 28x | 09.07.2020

Dohoda o skončení nájomnej zmluvy-Ing. Miloš Kočiš Stiahnuté: 38x | 16.06.2020

Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí č. VP/54/20/00242 Stiahnuté: 32x | 18.05.2020

Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí č. VP/54/20/00241 Stiahnuté: 31x | 18.05.2020

Nájomná zmluva č. NZ_T200262 Stiahnuté: 31x | 13.05.2020

Nájomná zmluva č. NZ_T200261 Stiahnuté: 29x | 12.05.2020

Nájomná zmluva-Ing. Miloš Kočiš Stiahnuté: 33x | 07.05.2020

Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi Stiahnuté: 41x | 07.05.2020

Stránka