Obsah

Zmluvy

Rok 2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2019 Stiahnuté: 12x | 12.08.2019

Dohoda UPSVaR č. 19/44/052/525 Stiahnuté: 12x | 06.08.2019

Záložná zmluva č. 800/246/2017 Stiahnuté: 27x | 15.07.2019

Zmluva č. ZD 120626034001 o PZS Stiahnuté: 8x | 28.06.2019

Dodatok č. 1 k zmluve so ŠFRB Stiahnuté: 10x | 28.06.2019

Zmluva o výpožičke Stiahnuté: 13x | 24.06.2019

Zmluva o poskytnutí NFP - MOPS II. Stiahnuté: 19x | 14.06.2019

Kúpna zmluva - Slovak Telekom Stiahnuté: 20x | 23.05.2019

Zmluva o pripojení - VSD Stiahnuté: 31x | 21.05.2019

Zmluva o poskytovaní osobitných zliav - Orange Stiahnuté: 25x | 16.05.2019

Dohoda k zmluve o poskytovaní verejných služieb A2826216 Stiahnuté: 20x | 16.05.2019

Dohoda o predčasnom ukončení - Orange 4G Stiahnuté: 22x | 16.05.2019

Súhlas s uzatváraním zmlúv o poskytovaní verejných služieb - Orange Stiahnuté: 23x | 16.05.2019

Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom Stiahnuté: 26x | 16.05.2019

Kúpna zmluva č. 2390373862 - O2 Stiahnuté: 25x | 06.03.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - O2 Stiahnuté: 29x | 06.03.2019

Zmluva PZP č. 805 000 0689/10862 Stiahnuté: 26x | 13.05.2019

Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP Stiahnuté: 24x | 13.05.2019

Návrh poistnej zmluvy-havarijné poistenie Stiahnuté: 36x | 30.04.2019

Návrh poistnej zmluvy- PZP Stiahnuté: 28x | 30.04.2019

Stránka