Obsah

Zmluvy

Rok 2020

Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí č. VP/54/20/00242 Stiahnuté: 1x | 18.05.2020

Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí č. VP/54/20/00241 Stiahnuté: 1x | 18.05.2020

Nájomná zmluva č. NZ_T200262 Stiahnuté: 1x | 13.05.2020

Nájomná zmluva č. NZ_T200261 Stiahnuté: 1x | 12.05.2020

Nájomná zmluva-Ing. Miloš Kočiš Stiahnuté: 2x | 07.05.2020

Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi Stiahnuté: 9x | 07.05.2020

Kúpna zmluva č. 32/2020 Stiahnuté: 1x | 05.05.2020

Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí č. VP/54/20/00147 Stiahnuté: 1x | 15.04.2020

Zmluva o prenájme 55AM00005567 Stiahnuté: 1x | 08.04.2020

Zmluva o výpožičke KRHZ-KE-VO-203/2020 Stiahnuté: 1x | 01.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie s prostriedkov DPO č. 1420 502 Stiahnuté: 14x | 01.04.2020

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. SNM-SML-NZ-2020/386 Stiahnuté: 15x | 01.04.2020

Zmluva o zabezpečení zvozu a likvidácie komunálneho odpadu č. SNM-SML-INÉ-2020/388 Stiahnuté: 15x | 01.04.2020

Zmluva o zabezpečení zvozu a likvidácie komunálneho odpadu č. 1/2020-Domovina n.o. Stiahnuté: 20x | 18.03.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 5/2020 Stiahnuté: 16x | 12.03.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu Stiahnuté: 22x | 29.02.2020

Zmluva o dodávke pitnej vody č. 51/2020/KZ/DV Stiahnuté: 21x | 29.02.2020

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu Stiahnuté: 26x | 17.02.2020

Kúpna zmluva - Slovak Telekom II. Stiahnuté: 21x | 20.01.2020

Kúpna zmluva - Slovak Telekom Stiahnuté: 21x | 20.01.2020

Stránka