Obsah

Späť

Správa o hodnotení a koncept ÚPN obce Žehra

Vyvesené: 30. 4. 2018

Dátum zvesenia: 21. 5. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť